Steroidien valmistus

Keksintö koskee myös 17-(2-OR5-3-oksatsolin-4-yyli)-delta16-steroidi-välituotteita, joilla on yleinen kaava II, kuten edellä on määritelty. The invention also relates to a 17- (2-OR5-3-oxazolin-4-yl) -delta16-steroid intermediates of the general formula II as defined above. 17-(2-OR5-3-oksatsolin-4-yyli)-delta16-steroidit voidaan eristää ja myöhemmin hydrolysoida, 6 82059 joten 21-hydroksi-20-keto-delta16-steroidit voidaan valmistaa 17(2-OR5-3-oksatsolin-4-yyli)-delta16-steroidien hydro-lyysillä. 17- (2-OR5-3-oxazolin-4-yl) -delta16-steroids can be isolated and subsequently hydrolyzed to 6 82059 so 21-hydroxy-20-keto-delta16-steroids can be prepared from 17 (OR5-3-2-oxazolin -4-yl) -delta16 steroids tetrahydro-analysis. Keksinnön mukainen menetelmä suoritetaan mieluimmin "one-pot-prosessina". The method of the invention is preferably carried out in a "one-pot-process".

Ekholm, Niko
Applications of Direct Infusion Mass Spectrometry in Lipidomics

Sirén, Saija
Quantitative determination of complex lipids

Rönkkö, Tuukka
Recent Developments in Solid Phase Microextraction Techniques

Kaipainen, Jussi
Gas chromatography – tandem mass spectrometry for environmental analysis of organic compounds in water and air particulate matrices

Otama Liisa
Syklodekstriinit narkoottisten yhdisteiden kiraalisissa kapillaarielektroforeettisissa erotuksissa

Jos 4-aryylisubstituentti yleisen kaavan Ila mukaisessa yhdisteessä jo vastaa kaavan I mukaisessa lopputuotteessa olevaa substituenttia R4, niin lohkaistaan pois ensiksi heikon hapon (etikkahapon, oksaalihapon) avulla 5 17-asemassa oleva ketosuojaryhmä, substituentit R2 ja R3 tuodaan ja sen jälkeen erotetaan pois voimakkaan hapon avulla 3-asemassa oleva suojaryhmä. Voimakkaina happoina mainittakoon esimerkiksi suolahappo, rikkihappo, fosfori-happo tai tolueenisulfonihappo. Tämän jälkeen voi seurata 10 vielä muita reaktioita funktionalisoitumisen aikaansaamiseksi, esimerkiksi C-C-kolmoissidoksen hydraus C-C-kak-soissidokseksi.

Steroidien valmistus

steroidien valmistus

Media:http://buy-steroids.org