Steroidlerin yan etkileri

ÖZET
Citalopram serotonin reuptake'ini inhibe edici etkisiyle serotoninerjik nöroiletimi artırarak etki gösteren yeni bir antidepresif ajandır. Standart antidepresanlara oranla daha iyi tolere edilir, yan etkileri daha azdışlıca yan etkileri bulantı-kusma, terleme artışı, baş ağrısı, ağız kuruluğu, tremor, insomnia ve diyaredir. Polikliniğimize başvuran 32 yaşındaki bayan hastada 4 aydır cruris ekstensör yüzlerinde eritema nodozum mevcuttu. Hastamız 7 aydır 20mg/gün citalopram kullanmaktaydı.Eritema nodozumun etiyolojisine yönelik olarak yapılan sorgulama ve tetkiklerde herhangi bir etiyolojik faktör saptanmadı.Bu tetkiklerde hastada trombositopeni (32K/uL) de tespit açıdan dahiliyeye konsulte edilen hasta buradan istenilen tetkiklerini takip verilmeden citalopramı kesilen hastada trombositopeni geriledi ama eritema nodozumda gerileme olmadı ve hastaya eritema nodozuma yönelik tedaviler başlanıldı.Şimdiye kadar literatürde citaloprama bağlı gelişmiş eritema nodozum ve trombositopeni bildirilmemiş yüzden olgumuzun dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Citalopram, Eritema nodozum, Yan etkiler SUMMARY
ERYTHEMA NODOSUM AND TROMBOCYTOPENIA IN A PATIENT TAKING CİTALOPRAM
Citalopram is an antidepressant drug which enhance serotoninergic neurotransmission through potent and selective inhibition of serotonin reuptake. Compared to standart antidepressant agents, citalopram is well tolerated. Its main side effects are nausea, vomiting, headache, increased sweating, dry mouth, tremor, insomnia, diarrhoea. A 32 years old woman was presented to our outpatient clinic with erythema nodosum on her legs for 4 had been taking 20 mg citalopram daily for 7 could not detect any aetiologic agent on clinical and laboratory examinations except a history of citolopram also detected trombocytopenia (32K/uL) in whole blood stopped citalopram and without an additional therapy trombocytopenia regressed but erythema nodosum persisted. To the best of our knowledge there has been no such side effects of citalopram presented, because of this we found these findings interesting.

Steroidlerin yan etkileri

steroidlerin yan etkileri

Media:

steroidlerin yan etkileristeroidlerin yan etkileristeroidlerin yan etkileristeroidlerin yan etkileristeroidlerin yan etkileri

http://buy-steroids.org